Zobacz jak powstają produkty Rega

Główna hala produkcyjna firmy Rega

W 2013r. firma Rega Research Limited obchodziła czterdziestą rocznicę powstania. Korzystając z zaproszenia właściciela firmy, p.Roya Gandy’ego pragniemy przybliżyć Państwu, w jaki sposób powstają produkty pochodzące z tej brytyjskiej manufaktury. 

Na początku reportażu warto przytoczyć słownikową definicję słowa „manufaktura” – jest to zakład produkcyjny, w którym produkcja masowa złożonego produktu końcowego odbywa się ręcznie i oparta jest na podziale pracy. Poszczególne etapy produkcji wykonywane są przez pracowników wyspecjalizowanych w ich wykonywaniu. (...) W krajach wysoko uprzemysłowionych, taki system produkcji utrzymuje się zwłaszcza w sektorze dóbr luksusowych i „hi-tech”.
 
Fabryka Regi mieści się w parku technologicznym przy liczącym 160tys. mieszkańców mieście Southend on Sea, w hrabstwie Essex. Jest to popularna miejscowość nadmorska leżąca w południowo-wschodniej Anglii, 65km od Londynu. Wybór miejsca wydaje się idealnie przemyślany - bliskość morza, piękne krajobrazy i spokój sprzyjają pracy twórczej, sąsiedztwo najlepszych, wyspecjalizowanych firm różnych branż zapewnia pomoc w realizacji najbardziej wymyślnych projektów wymagających wysoce specjalistycznego wyposażenia, a bliskość Londynu pozwala na bliskie więzy z największym ośrodkiem przemysłowym Wielkiej Brytanii.
 

W skład fabryki wchodzą dwie hale: biurowo-magazynowa i montażowa. Zdjęcie przedstawia halę montażową. Widok obejmuje jedną czwartą hali. U góry widoczna jest część związana z produkcją urządzeń elektronicznych, na dole gramofonów RP1. 
 
Naszą wizytę rozpoczynamy w biurze konstrukcyjnym, w którym w zależności od skomplikowania projektu, prace realizowane są przez poszczególnych inżynierów, następnie grupy, aż do konsylium złożonego ze wszystkich członków zespołu projektowego i kadry menedżerskiej firmy. Obok biura znajduje się pomieszczenie odsłuchowe, w którym zgromadzone są wszystkie produkty Regi i możliwe jest natychmiastowe sprawdzenie efektów pracy. Wśród, z pozoru wyglądającego na twórczy bałagan, nagromadzenia wszelkiego rodzaju podzespołów i części, wprawne oko natychmiast dostrzeże prawdziwie „audiofilskie” smaczki, które np. stanowią elementy badań teoretycznych i być może nigdy nie wejdą w skład masowych produktów ze względu na horrendalne koszty wytworzenia. Chyba najbardziej ekstremalnym przykładem jest wykonane przez firmę zajmującą się przygotowaniem elementów ceramicznych do rakiet kosmicznych, ceramiczne łożyskowanie do gramofonu „wzorcowego” – gramofonu ucieleśniającego wszystkie idee powstałe w trakcie czterdziestoletniego doświadczenia inżynierów Regi w budowie gramofonów - po kilkutygodniowym(!) procesie szlifowania udało sie wytworzyć łożyskowanie, które dzięki idealnemu spasowaniu elementów z dokładnością do jednego mikrometra nie wymaga stosowania oleju. Cena? Przekracza wartość najdroższego produkowanego seryjnie modelu gramofonu Rega RP10...
 
 
Tutaj powstają opracowania nowych produktów i tutaj dyskutowane są wszelkie sprawy związane z projektami. Zdjęcie obejmuje jedną czwartą biura konstrukcyjnego firmy.
 
 
 
Stanowisko montażowe gramofonów Rega RP10.
 
 
 
Stanowisko montażowe high-endowych odtwarzaczy Rega Isis i wzmacniaczy Rega Osiris. Dziennie powstaje zaledwie jeden egzemplarz, mozolnie budowany przez najbardziej doświadczonych techników.
 
 
 
Stanowiska do montażu ramion gramofonowych. Na pierwszym planie stanowisko do montażu okablowania wewnętrznego.
Montażem ramion, podobnie jak wkładek gramofonowych zajmuje się elitarna grupa techników. Każdy z nich to historia na osobny reportaż...
 
 
 
Stanowisko do montażu łożyskowania w ramionach gramofonowych. 
Na każdym etapie prac technicy wykorzystują specjalnie zaprojektowane do wykonywania danego zadania urządzenia i narzędzia.
 
 
 
Stanowisko do montażu i kalibracji ramienia z podstawą.
 
 
 
Wydzielona część hali montażowej do produkcji wzmacniaczy.
 
 
 
Linie montażowe wzmacniaczy Rega Brio-R i Elex-R
 
 
 
Osoba odpowiedzialna za wszelkie naklejki informacyjne.
 
 
Linia montażowa gramofonów Rega RP3.
 
 
 
Linia montażowa gramofonów Rega RP1.
 
 
 
Stanowisko do nawijania cewek do wkładek gramofonowych MC Rega Apheta. Dlaczego jest wyposażone w mikroskop? 
  
 
 
We wkładce Apheta cewki nawinięte są na miniaturowy stelaż w kształcie równoramiennego krzyża o szerokości ok. 2mm. Na każdym ramieniu jest nawinięte 40 zwojów drutu o grubości... 0,018mm. Jest to tak skomplikowany i pracochłonny proces, że wprawny technik jest w stanie wykonać zaledwie pięć(!) cewek dziennie.
 
Jak każda firma produkcyjna oferująca szeroką gamę produktów wymagających kosztownego i zaawansowanego parku maszynowo-technologicznego, firma Rega również korzysta z podwykonawców, którzy w swojej branży wykorzystują najnowsze zdobycze technologiczne i posiadają bardzo silną pozycję rynkową, nierzadko lidera. Przykładowo aluminiowe obudowy do pilotów high-endowych wzmacniaczy Osiris przygotowuje firma Federic Cooper - dostawca elementów m.in. do Bentley'ów, Bugatti, Mini czy Land-Roverów...
 
 
 
Fragment magazynu podzespołów.
 
 
 
W przypadkowo wybranym pudełku znajdujemy aluminiowe fronty do pilotów high-endowych wzmacniaczy Rega Osiris.
 
 
 
 
Fragment magazynu części elektronicznych. Dla każdego produktu z regularnej oferty, stale odnawiany zapas części elektronicznych pozwala na kontynuowanie produkcji przez co najmniej pół roku. Wartość zgromadzonych w tym pomieszczeniu części przekracza wartość pięciu milionów złotych.
 
 
Zanim pochodzące od podwykonawców lub wytworzone elementy i podzespoły zostaną wykorzystane do budowy produktów finalnych, każdy z nich jest poddawany rygorystycznym testom, zgodnym z opracowaną procedurą testową i założonymi tolerancjami. Nie są to kontrole losowo wybranych elementów lecz drobiazgowe kontrole wszystkich części składowych produktu finalnego.
 
 
 
Stanowisko do kontroli ebonitowych talerzy do gramofonów Rega RP1. Kontroli podlegają wszystkie przekazywane do montażu talerze. 
 
 
Zaawanswane stanowisko metrologiczne do pomiarów geometrycznych z dokładnością do jednego mikrometra.
Kontrolowany element wkładki gramofonowej (wspornik z igłą) zaznaczony jest czerwonym obrysem. Niezwykle przyjazne oprogramowanie pozwala na szybką kontrolę testowanych elementów - wystarczy wskazać (również dotykowo na monitorze!) punkty charakterystyczne, aby oprogramowanie podało wszystkie kontrolowane wymiary oraz informację, czy mieszczą się one w zadanej tolerancji.
 
 
 
 
Stanowisko do kontroli płyt głównych - tutaj przetwornika cyfrowo-analogowego Rega DAC. Każdy produkt główny posiada dedykowane stanowisko, na którym znajduje się ramka testowa ze stykami zbierającymi dane z wszystkich kluczowych punktów płytki drukowanej do dedykowanego oprogramowania testowego.
 
Podobnie jak poszczególne komponenty, podobnie każdy produkt finalny przed zapakowaniem również jest poddawany drobiazgowym testom. Ponadto każdy produkt główny, np. gramofon RP1, RP3 lub RP6 posiada dedykowane, ekranowane pomieszczenie testowe, w którym dokonywane są pomiary w środowisku wolnym od zakłóceń elektromagnetycznych.
 
 
Stanowisko do wygrzewania i kontroli sprawności wzmacniaczy przed przekazaniem do dedykowanego pomieszczenia kontroli parametrów elektrycznych.
 
 
 
Stanowisko do kontroli poprawności montażu wkładek gramofonowych Rega Apheta.
 
 
 
Stanowisko do kontroli parametrów elektrycznych wkładek gramofonowych.
 
 
 
Karta informacyjna z zakresami tolerancji parametrów elektrycznych poszczególnych wkładek gramofonowych.
Każde stanowisko kontrolne wyposażone jest w czytelnie i profesjonalnie przygotowane karty informacyjne nt. kontrolowanych parametrów i ich tolerancji.
 
 
 
Karta informacyjna z zakresami tolerancji dla poszczególnych modeli gramofonów.
 
 
 
Po sprawdzeniu i zapakowaniu, urządzenia trafiają bezpośrednio na palety dedykowane poszczególnym dystrybutorom i po skompletowaniu zamówienia, oczekują na odbiór przez kuriera. Na zdjęciu widoczna jest część magazynu z paletami przygotowywanymi lub już oczekującymi na wysyłkę.
 
 
Naszą wizytę w fabryce zakończyliśmy szkoleniem serwisowym z zakresu napraw gramofonów i urządzeń elektronicznych. Nasz serwis został doposażony w niezbędne części i specjalnie zaprojektowane narzędzia serwisowe. Były tak nietypowe, że ochrona lotniska zatrzymała do wyjaśnienia naszego technika, zauważając, że "tak nie wyglądają narzędzia"... Na szczęście szefem zmiany ochrony lotniska był Polak...
 
 
Szkolenie serwisowe. Na zdjęciu regulacja obwodu antywibracyjnego silnika gramofonowego.